De samenkomst van technologie en ecologie in een nieuwe voedselwereld.

Gratis te bekijken vanaf 22 maart

The Future of Food

Bekijk de film
Binnenkort in de bioscoop

Paved Paradise

manifest

Stop the Food Fight

erken de uitdaging

Een beter voedselsysteem begint bij de erkenning dat het huidige over datum is. Het bestaande systeem heeft in de 20ste eeuw enorm veel monden kunnen voeden, maar de impact op de omgeving is te hoog. Er komen teveel stoffen in het milieu, het ruimtebeslag is te groot, en het aantal geslachte dieren te hoog. In de 21ste eeuw zal ons voedselsysteem duurzamer moeten, en daarvoor moeten alle zeilen bij worden gezet.

stop het hokjesdenken

Als het over de toekomst van de landbouw gaat, zijn er twee grote verhalen. ”Het moet kleinschaliger, lokaler, en meer natuurinclusief", zegt de ecologische 'profeet'. "Nee, het moet juist intensiever, productiever en technologischer", zegt de technologische 'tovenaar'. Het is verleidelijk om in een van de hokjes te stappen, maar voor een beter voedselsysteem moeten we deze frames achter ons laten. Zolang tovenaar en profeet elkaar bestoken, wint de status quo. Het is tijd voor een nieuw verhaal. Over de hokjesgeest heenstappen, betekent niet dat we het altijd eens met elkaar moeten zijn. Wel dat we naar elkaar moeten luisteren, en elkaar in waarde laten.

stop met vechten, start de dialoog

Hoe stoppen we het gekibbel tussen de tovenaar en de profeet? De volgende stelregels helpen hierbij. Besef dat we hetzelfde doel hebben, namelijk de wereld van voldoende gezond en duurzaam voedsel voorzien, op een planeet die floreert. Besef ook dat de strijd tussen tovenaar en profeet geen wetenschappelijke discussie is, maar dat het om waarden gaat. Onderzoek elkaars uitgangspunten en voorkom misverstanden. Iemand die een betere biodiversiteit als belangrijkste uitgangspunt heeft, komt met andere oplossingen dan iemand die juist opkomt voor cultuur en historische landschappen.

geef ruimte

Stop het groepsdenken en beoordeel elkaar niet op de organisatie waarvoor iemand werkt - ook binnen bedrijven of instellingen is er enorme diversiteit aan standpunten. Geef daarom ruimte: verhalen en richtingen mogen naast elkaar bestaan. Versterk elkaar: gebruik jouw kennis om de zorgen van de andere kant te verlichten.

werk samen

Het succes van de Nederlandse landbouw in de 20ste eeuw is te danken aan een intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, de zogenaamde gouden driehoek. Nederland deed het beter qua voedselzekerheid dan omringende landen die of kozen voor stilstand en protectionisme of die ervoor kozen om voedselproductie volledig aan de markt over te laten. Het wordt tijd deze samenwerking te herstellen, aangevuld met burgers/NGO’s om zo een diamanten ruit te creëren. Alleen door verregaande, intensieve samenwerking en visie kunnen we het voedselsysteem omgooien.

treed naar buiten

Het is tijd om naar buiten te gaan. Om zelf het verhaal te vertellen van de prachtige innovaties en transformaties die plaatsvinden in de land-en tuinbouw sector. Met kunst, educatieve content en live events brengen we een gesprek op gang met de consumenten en burger. Zo dragen we bij aan nieuwe inzichten en daadwerkelijke oplossingen.

agenda

12 Mar 15:00

Wat is de landbouw van de toekomst? Artis Groote Museum met Joszi Smeets en Hidde Boersma

We eten zo veel, dat de ooit zo rijke taart van Moeder Aarde steeds kariger wordt. De laatste decennia is de vraag onomstotelijk: is er nog wel genoeg voor iedereen? Joszi Smeets (creatief directeur Food Hub (NL)) geeft haar visie op landbouw tijdens het programma Groote Museum Vraagt. De toekomst vraagt om veelzijdige landbouw, voedend voor mens en aarde, flexibel in zijn vorm. Al is de ruimte schaars, er is plek voor zowel regeneratieve boerderijen als vertical farms. Joszi gaat daarover in gesprek met bioloog en journalist Hidde Boersma, PhD, die een crush heeft op hoogtechnologische landbouw.

ARTIS-Groote Museum, Oostzaal, Amsterdam
15:00
18 Mar 12:45

Paved Paradise op InScience Festival in LUX Nijmegen

Paved Paradise is een speelse documentaire van eigen bodem die een serieus probleem aan de kaak stelt: het verlies van biodiversiteit door menselijk gebruik van land. Bioloog Hidde Boersma en filmmaker Karsten de Vreugd gaan samen op ontdekkingsreis om de actuele landbouwproblematiek te onderzoeken. Hun bevinding: biologische landbouw heeft meer oppervlakte nodig voor dezelfde hoeveelheid eten en vormt zo een bedreiging voor onze natuur. Deze ontdekking leidt tot een verfrissende, optimistische documentaire met een verrassende oplossing voor dit probleem - helemaal in Costa Rica.

Mariënburg 38-39, Nijmegen, LUX 2
12:45
22 Mar 15:00

Future of Food x Aeres Hogeschool Dronten

Vanuit Food Wave project faciliteert Aeres Hogeschool Almere en Dronten een vertoning van Future of Food incl. Q&A met Joris Johman. Toegankelijk voor studenten van Aeres Hogeschool.

Aeres Hogeschool Dronten
15:00
22 Mar 17:00

Vertoning van The Future of Food in de Tweede Kamer

Op 22 maart 2023 zal op verzoek van kamerlid Boswijk (CDA) de film The Future of Food vertoond worden in de Tweede Kamer. Makers Joris Lohman en Hidde Boersma zijn uitgenodigd om naderhand met kamerleden in gesprek te gaan over de film.

17:00
03 Apr 18:00

TO BE ANNOUNCED Premiere Paved Paradise

Op 3 april 2023 zal de film Paved Paradise in premiere gaan in Pathé Tuschinsky in Amsterdam. Stay tuned voor meer informatie en ticketverkoop.

Pathé Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam
18:00
11 Apr 16:00

Framing in het voedseldebat: verlamming of vooruitgang door The Future of Food x Wageningen Dialogues

In hét dialoogcentrum van Wageningen onderzoeken we óf en hoe frames in de media vertragend werken in het overstijgen van polarisatie. We nemen hierbij het voedseldebat als casus, aan de hand van de film The Future of Food. Journalisten en programmamakers worden uitgenodigd, evenals communicatiewetenschappers en communicatieprofessionals bij NGO’s, corporate bedrijven en ministeries om het effect van beeldvorming te verkennen. Is een bepaalde mate van framing onvermijdelijk? Hoe draagt het bij aan vooruitgang of brokkelt het dit juist af?

Omnia Wageningen
16:00
08 Jun 20:00

Future of Food x Groninger Forum

Groninger Forum, nieuwe markt 1, Groningen
20:00

thought for food

Welke kant moet de voedselproductie op? Harmonie met de natuur of hoogtechnologisch?

Lees verder op Trouw

Een nieuw narratief: op zoek naar synthese

Lees verder op VORK

Voor duurzamere landbouw moeten we nú over onze dogma’s heen stappen

Lees verder op Volkskrant

Het moet eens klaar zijn met de polarisatie in het landbouwdebat

Lees verder op RTL Nieuws

Gewoon een goed gesprek over landbouw

Lees verder op VORK

Food Forward Podcast: Joris Lohman en Hidde Boersma over duurzamere landbouw

Luister hier de podcast

Ted Talk: Let's end the polarisation in the food system

Bekijk hier de Ted Talk met Hidde Boersma en Joris Lohman

The Wizard and the Prophet

Lees het boek van auteur Charles C. Mann