De samenkomst van technologie en ecologie in een nieuwe voedselwereld.

Het is tijd om het huidige voedselsysteem onder de loep te nemen en de waarheid te erkennen: het is verouderd. Hoewel het systeem in de 20e eeuw in staat was om miljoenen monden te voeden, heeft het een te grote impact op onze omgeving. Onze ecosystemen lijden onder de overmatige uitstoot van schadelijke stoffen, het overmatig gebruik van land en het onnodige leed van talloze dieren. In de 21e eeuw is het cruciaal dat we ons voedselsysteem verduurzamen en hiervoor moeten we alles op alles zetten.

Met Stop the Food Fight project werken we op verschillende manieren aan het schrijven van het nieuwe duurzame voedselverhaal. Geen feitendisccusie, maar een waardengesprek, waarbij we voorbij de hokjesgeest stappen en elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Want als we ruimte geven aan verschillende verhalen en benaderingen kunnen we elkaar juist versterken door onze kennis in te zetten om elkaars zorgen te verlichten en ons gezamenlijke doel te bereiken: de wereld van voldoende gezond en duurzaam voedsel voorzien, op een planeet die floreert.

trailer

The Future of Food

Stop the Food Fight

erken de uitdaging

Een beter voedselsysteem begint bij de erkenning dat het huidige over datum is. Het bestaande systeem heeft in de 20ste eeuw enorm veel monden kunnen voeden, maar de impact op de omgeving is te hoog. Er komen teveel stoffen in het milieu, het ruimtebeslag is te groot, en het aantal geslachte dieren te hoog. In de 21ste eeuw zal ons voedselsysteem duurzamer moeten, en daarvoor moeten alle zeilen bij worden gezet.

stop het hokjesdenken

Als het over de toekomst van de landbouw gaat, zijn er twee grote verhalen. ”Het moet kleinschaliger, lokaler, en meer natuurinclusief", zegt de ecologische 'profeet'. "Nee, het moet juist intensiever, productiever en technologischer", zegt de technologische 'tovenaar'. Het is verleidelijk om in een van de hokjes te stappen, maar voor een beter voedselsysteem moeten we deze frames achter ons laten. Zolang tovenaar en profeet elkaar bestoken, wint de status quo. Het is tijd voor een nieuw verhaal. Over de hokjesgeest heenstappen, betekent niet dat we het altijd eens met elkaar moeten zijn. Wel dat we naar elkaar moeten luisteren, en elkaar in waarde laten.

stop met vechten, start de dialoog

Hoe stoppen we het gekibbel tussen de tovenaar en de profeet? De volgende stelregels helpen hierbij. Besef dat we hetzelfde doel hebben, namelijk de wereld van voldoende gezond en duurzaam voedsel voorzien, op een planeet die floreert. Besef ook dat de strijd tussen tovenaar en profeet geen wetenschappelijke discussie is, maar dat het om waarden gaat. Onderzoek elkaars uitgangspunten en voorkom misverstanden. Iemand die een betere biodiversiteit als belangrijkste uitgangspunt heeft, komt met andere oplossingen dan iemand die juist opkomt voor cultuur en historische landschappen.

geef ruimte

Stop het groepsdenken en beoordeel elkaar niet op de organisatie waarvoor iemand werkt - ook binnen bedrijven of instellingen is er enorme diversiteit aan standpunten. Geef daarom ruimte: verhalen en richtingen mogen naast elkaar bestaan. Versterk elkaar: gebruik jouw kennis om de zorgen van de andere kant te verlichten.

werk samen

Het succes van de Nederlandse landbouw in de 20ste eeuw is te danken aan een intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, de zogenaamde gouden driehoek. Nederland deed het beter qua voedselzekerheid dan omringende landen die of kozen voor stilstand en protectionisme of die ervoor kozen om voedselproductie volledig aan de markt over te laten. Het wordt tijd deze samenwerking te herstellen, aangevuld met burgers/NGO’s om zo een diamanten ruit te creëren. Alleen door verregaande, intensieve samenwerking en visie kunnen we het voedselsysteem omgooien.

treed naar buiten

Het is tijd om naar buiten te gaan. Om zelf het verhaal te vertellen van de prachtige innovaties en transformaties die plaatsvinden in de land-en tuinbouw sector. Met kunst, educatieve content en live events brengen we een gesprek op gang met de consumenten en burger. Zo dragen we bij aan nieuwe inzichten en daadwerkelijke oplossingen.

agenda

04 Jan 11:00

ETEN IS WETEN podcast

ETEN IS WETEN is een wekelijkse voedselpodcast waarin de zin en onzin van de voedselwereld aan de kaak wordt gesteld. Onze gastheren Joris, Hidde en Karsten fileren, samen met een selectie van deskundige en ondeskundige gasten, de voor de hand liggende en soms complexe voedselthema's van vandaag. In de geest van ‘horen, zien en zwijgen', geven zij ons een frisse kijk op duurzame voedselkwesties. Schuif aan en laat je geest voeden en je ziel drinken.

Elke woensdag - Spotify, YouTube & Apple Podcasts
11:00
08 May 20:00

Aan de landbouwtafel met Imke de Boer

Stikstof, glyfosaat, klimaatverandering, dierenwelzijn; het is duidelijk dat het gesprek zich op vele gebieden in een impasse bevindt. ‘We hebben een visie nodig!’ klinkt het dan vaak. Maar is het probleem echt een gebrek aan visie of eerder een overschot? Tijdens de avond die we vorig jaar oktober organiseerden met Charles Mann kwam naar voren dat wat we écht nodig hebben, is een verhaal dat het beste van bestaande visies samenbrengt, aangevuld met nieuwe inzichten. 8 mei: Aan de landbouwtafel met Imke de Boer Samen met Imke de Boer (WUR), autoriteit op het gebied van landbouw en voedsel, pakken we de handschoen op en presenteren een gedegen analyse van 15 toonaangevende voedselvisies uit de hele sector. Hiermee gaan we op zoek naar de ingrediënten voor een gezamenlijk verhaal. Als we al deze verhalen naast elkaar leggen, waar kunnen we het in elk geval over eens zijn? En wat voor voedselproductie en landschap levert dat op?

De Balie, Amsterdam
20:00

thought for food

Paved Paradise

Bekijk op Pathé Thuis

Melkbus Theater

Lees verder op melkbustheater.nl

ETEN IS WETEN PODCAST

Meer weten

Food for thought tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum

Bestel hier je tickets

Wat is duurzaam voedsel? Doe wat je ergens het beste kunt doen

Lees verder op Foodlog

Costa Rica restored its ravaged land to health. The rich UK has no excuse for such complete failure

Lees verder in The Guardian

Welke kant moet de voedselproductie op? Harmonie met de natuur of hoogtechnologisch?

Lees verder op Trouw

Een nieuw narratief: op zoek naar synthese

Lees verder op VORK

Voor duurzamere landbouw moeten we nú over onze dogma’s heen stappen

Lees verder op Volkskrant

Het moet eens klaar zijn met de polarisatie in het landbouwdebat

Lees verder op RTL Nieuws

Gewoon een goed gesprek over landbouw

Lees verder op VORK

Food Forward Podcast: Joris Lohman en Hidde Boersma over duurzamere landbouw

Luister hier de podcast

Ted Talk: Let's end the polarisation in the food system

Bekijk hier de Ted Talk met Hidde Boersma en Joris Lohman

The Wizard and the Prophet

Lees het boek van auteur Charles C. Mann